Fiskeregler

Fiskeregler finner du fra lenken nedenfor.

Fiskekort

Informasjon om fiskekort  finner du fra lenken nedenfor.

10
Velkommen

Velkommen til Børselv Jeger & Fiskerforening’s Hjemmeside. Her vil dere finne informasjon om fiske etter anadrom fisk i Børselva og den’s sideelver.

Til medlemmer

Information til medlemmer finner du på siden Foreningen eller i Nyheter.

Beliggenhet

Børselv er i Finnmark fylke i Nord Norge. Børselv ligger ved den vakre Porsangerfjorden. Mer informasjon om transport og beliggenhet finner du på kontakt siden.

Vaer

2023 i Antall

Laks satt ut %
0
Største laks kg
0
Totalt laks kg
0
Antall laks
0
Største sjøørret kg
0

Skjellprøver

Viktig bidrag til overvåking av laksebestanden

Skjellprøver fra laks gir viktig informasjon om livshistorien for hver enkelt fisk. Skjellkonvolutter fås hos elvevakter eller på kortsalget.

Spør etter informasjon av de ansatte i fiskekortsalg.

Gytefisk

Ønsker dere å fiske også i fremtiden?

Alle laksefiskere har ansvar for at det er nok gytefisk i elva etter endt fiskesesong. Fisket i framtida er avhengig at det er nok gytefisk i elva.

Kravet som gjelder Børselva er et ”beregnet” gytebestandsmål på 2 749 kg holaks.

Fiskeregler

Formålet av fiskeregler

Fiskeregler skal først og fremst sikre en bærekraftig høsting av laksestammen.

Det vil si at gytebestanden etter endt fiskesesong, skal ha en størrelse og sammensetning som sikrer den genetiske variasjon i stammen, og fyller elva med lakseyngel år etter.