Desinfisering i Børselva

Børselva er i likhet med alle andre elver i Finnmark fri for lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Overføring av smitte kan skje med fiskeutstyr som er brukt i et infisert vassdrag (elver, bekker, dammer, og innsjøer, samt de områder som drenerer til disse). Den som skal kjøpe fiskekort, må først oppfylle følgende krav om desinfisering:

  • Fiskeutstyr og andre smitteførende gjenstander som er brukt utenfor fylkets grenser skal være desinfisert.

  • Fiskeutstyr og andre mulig smitteførende gjenstander som er brukt i vassdrag hvor det er påvist eller mistanke om smittsom sykdom skal være desinfisert.

  • Attest for tilfredsstillende desinfisering av fiskeredskap med mer skal forevises ved kjøp av fiskekort, medbringes under fisket og forevises fiskeoppsyn og annen kontrollmyndighet.

  • For øvrig gjelder alltid at fiskeutstyr og andre mulige smitteførende gjenstander skal være tørre før de tas i bruk i ett annet vassdrag.

Desinfisering av fiskeutstyr utføres på fiskekortutsalget. I Børselva aksepteres bare desinfisering gjort av Bjff

Om lakseparasitt gyrodactylus salaris

Lakseparasitt er en smittsom parasitt som er i stand til å ødelegge reproduksjonen i en elv i løpet av få år. Første gang Gyrodactylus salaris ble oppdaget i Norge var i 1975. Siden den gang har laksebestanden blitt ødelagt i fire av ti elver i Norge. Parasitten kan spre seg fra en fisk til en annen, men også gjennom vann, agn og annet utstyr. I verste fall utrydder den all fisk i elven.

Å forhindre spredningen av lakseparasitten er et ansvar som hviler på enhver fisker. Vær helt sikker på at du under fiske følger instruksjonene du har mottatt. Parasitten skader for det meste migrerende unglaks og elveyngel – som er i sterk vekst. Parasitten skader fiskehuden slik at fisken blir mer sårbar for ulike bakterie- og soppinfeksjoner.

 

Det er bare Atlanterhavslaksebestanden som blir påvirket av lakseparasitten, men andre arter kan være bærere av parasitten. Den kan smitte fra en vannkilde til en annen gjennom fiskeutstyr, sløyeavfall, fisk og vann. Sørg for at alt du bruker av utstyr er desinfisert og følg mottatte instrukser.

 

Mer information om lakseparasitt:

 

www.miljostatus.no

Rømt oppdrettsfisk og pukkellaks

Villaksens liv er en reise. Den fødes i elva og lever første delen av livet sitt der. Så vandrer den ut i havet og vender først tilbake til elva når den er kjønnsmoden, for å gyte. Laksen er en av få fiskearter som kan leve både i ferskvann og saltvann. Men samtidig er laksen ekstra utsatt for påvirkning. Denne filmen gir en kort introduksjon til hvordan rømt oppdrettsfisk påvirker villaksen.

 

Oppdrettsfisk i Børselva er sjeldne, men oppdrettsfisk finnes i elva fra tid til annen. Oppdrettsfisk bør alltid fjernes fra elven, og børde drepe umiddelbart, slik at de ikke blander med den naturlige populasjonen. Oppdrettsfisk svekker laksens naturlige genetik.

For å identifisere oppdrettslaks

 

  • Ryggfinne er ofte sterkt forkrøplet.

  • De ytterste finnestrålene avslitt, slik at finnespissene synes å være avkuttet eller avrundet. Fortykkning i kanten er typisk til halefinne.

  • Ofte mindre utpregede skader på gatt- og bukfinn.

  • Gjellelokket dekker ofte ikke over bakkant av gjellene.

  • Snuten er kort og butt på grunn av slitasje, særlig overkjeven.

  • Pukkellaks kan finnes også i Børselva og må aldri settes tillbake i elva. Om du får en oppdrettsfisk eller pukkellaks bør det tas skjellprøve av fisken levereras til oppsyn. Aldri sett pukkel- eller oppdrettslaks tilbake i vassdrag. Mer info om hvor kan du identifisere oppdretslaks og pukkellaks kan få fra fiskekortsalg. Mer info for identifisisering pukkellaks kan finnes her. Spør mer om du er usikker.