Fiskekort for Ailigas-, Vieksa- og Børselva

Salg av fiskekort i Børselva med sidevassdrag for allmennheten, reguleres av retningslinjene for forpaktning av laksevassdrag vedtatt av FeFo. Det selges døgn-, uke- og sesongkort.

Medlemmer utenfor fylket kan kun kjøpe døgn- og ukekort. Fiskekort gjelder fra klokken 18.00.


Alle fiskekort må være registrert på Børselva før fiske. Fiskekortet er ikke gyldige før de er registrert av Bjff. Qr-koder i kort brukes til registrering. Under registrering fiskekortet er stemplet elektronisk og papir versjoner er signert og stemplet manuelt. Registrering er personlig og kan bare gjøres av fiskekort eier.

Fiskekortpriser 2024

Alle fiskekortpriser og detaljer finnes også i det her dokumentet.

Pyssyjoen kalastuskorttien hinnat suomeksi löydät tästä dokumentista.

Prices for fishing licenses for the river Børselva in English can be found here.

Fisketid

 • For laks 15. juni 00.00 til 31. August 24.00.
 • For sjøørret 15. juni 00.00 til 31. August 24.00.
 • For sjørøye 15. juni 00.00 til 14.08 kl. 24.00 i hele vassdraget.
 • Utvidet fisketid etter sjøørret nedenfor Børselvbru tom 15. september.

Fiskekortsalg

Fiskekort for turister kan kun kjøpes fra web. 

Kjøp kort fra Fortuna Fiskekort:

Fortuna Fiskekort for Børselva

Børselv bygdehus / Fiskekort registrering

Åpen (kun sesongen):

15.6.2023-31.8.2023 16:00-18:00

1.9.2023-14.9.2023 16:00-18:00

Fiskekort registrering: 16:00-18:00

Gps koordinater:

70.321007, 25.577398

Når du kjøper fiskekort må du også:
 • Attest desinfisering.
 • Fiskeravgift anadrome laksefisk.
Når du fisker må du ha med deg:
 • Gyldig attest desinfisering.
 • Gyldig fiskeravgift.
 • Gyldig fiskekort til sonen du fisker i.
 • Identifikasjonskort (alle fiskekort er personlig).
 • Legitimasjon på forlangende.
 • Husk att: Politiet, reinpolitet, personer i oppsyn og BJFF medlemmer har rett til å inspisere fiskekort av alle fiskere.

Fiskeravgift og desinfiering

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift. Fiskeravgiftern kan kjøpes på denne linken: Betala fiskeravgift. 

 

Merk! Fiskeravgift kan ikke kjøpes på Børselv Bygdehus.

 

Desinfisering utføres i forbindelse med kortregistrering på Børselv Bygdehus. Desinfisering per person fra Børselv bygdehus kr.200,-. Attesten er gyldig i to (2) uker. Om du fisker utenfor Finnmark fylke skal alt fiskeutstyr desinfiseres på nytt.

Soneinndelig, antall fiskekort og registreringstid under sesongen

Sone Område Antall fiskekort i døgnet Registreringstid
1 Nedre del. Fra elvemunningen til Vieksajovensuu. 10 17-18
2 Midtre del. Pänkäränalus til Badnesatfossen. 15 16-18
3 Øvre del. Fra Badnesatfossen til Raggasjok. 10 16-18
4 Sidevassdragene Ailigasselv og Vieksaelv Ingen begrensning 16:30-18:00

Detaljer ved fiskekortsalg

Fiskekort kan ikke reserveres på forhånd.

Alle gratis fiskekorttyper kan kun fås fra det lokale salgsstedet. Alle brukere som vil ha fiskekort må ha en konto på våres netsalgsystemet og ha et bevis på sitt eget for et gratis fiskekort. For eksempel må mindreårige ha et gyldig bevis på sin alder.

Sesongkort

Bosatte i Porsanger kommune med adresse i folkeregistret kan få kjøpe sesongkort. Pris sesongkort bosatte i Porsanger kommune: Kr 3120,-. sesongkort pensjonist / medlem kr 1500,-

Medlemskort

Døgnkort til medlemmer koster 150,- Kr.

Alle fiskekort før medlemmer kan kjøpes nett eller Børselv Bygdehus. Sesongkort får under 16 år kan kun mottas personligt fra Børselv Bygdehus.

Alle medlemmer kan kjøpe døgnskort. Kun medlemmer bosatt i Finnmark kan kjøpe sesongkort. Medlemskontingent må betales innan fiskekort.

Medlemskort - Alle sone

Fiskekorttype Pris
Sesongkort Bjff medlem bosatt i Finnmark Kr 2250,-
Sesongkort Bjff medlem bosatt i Porsanger Kr 1500,-
Sesongkort Bjff medlem ålder 16-18 Kr 750,-
Sesongkort Bjff medlem under 16 år Kr 0,-
Døgnskort Bjff medlem Kr 150,-

Turistkort

Sone 1 - Nedre Sone

Det selges inntil 10 døgnkort pr. døgn hele sesongen. Max. 1 fiskekort registrert på samme tid. Døgnkort
Bosatte i Porsanger Kommune Kr 280,-
Finnmarkinger Kr 335,-
Norske Kr 625,-
Andre Kr 780,-
Ungdom under 16 år fisker gratis med en foresatt som har fiskekort Kr 0,-

Sone 2 – Midtre Sone

Det selges inntil 15 døgnkort pr. døgn. Max. 2 fiskekort registrert på samme tid. Priser er som i Nedre Sone (Sone 1).

SONE 3 - Øvre Sone:

Det selges inntil 10 døgnkort pr. døgn. Max. 7 fiskekort registrert på samme tid. Døgnkort 7 Døgnkort
Bosatte i Porsanger kommune Kr 280,- Kr 1120,-
Finnmarkinger Kr 335,- Kr 1340,-
Norske Kr 625,- Kr 3850,-
Andre Kr 780,- Kr 4990,-
Ungdom under 16år fisker gratis med en foresatt som har fiskekort Kr 0,- Kr 0,-

SONE 4- Ailigas- og Vieksaelva

Ingen begrensning. Max. 7 fiskekort registrert på samme tid. Døgnkort 7 Døgnkort
Finnmarkinger / Porsanger Kr 100,- Kr 310,-
Norske / Andre Kr 155,- Kr 425,-
Ungdom under 16 år fisker gratis med en foresatt som har fiskekort Kr 0,- Kr 0,-

Sone Sjøørret

Det selges inntil 10 døgnkort pr. døgn. Max. 1 fiskekort registrert på samme tid. Døgnkort
Alle fiskere Kr 210,-

Obs! Alle turistkort / døgnkort kan kun kjøpes fra net.