BJFF historie

BJFF ble under navnet Børselv Arbeidernes Jeger- og Fiskerforening senere (BJFF) stiftet den 8. august 1949, med formål å forhindre at utenbygds interessenter i å overta rettighetene for elvefisket. Siden dette har foreningen jobbet med å forbedre utnyttelse av ressursene i elva.

Styret i foreningen fattet vedtak på styremøte den 8. november 1950 om å søke om å få forpakte Pyssyjoki/Børselva, samt fiskevann og jaktfelt fra Roddenes til kommunegrensa mot Lebesby. Svar fra myndighetene forelå ikke før 8. desember 1951, hvor de sa seg villig til å overlate forpaktningen av elva til Børselv Arbeidernes Jeger- og Fiskerforening.

Kontrakten påla foreningen kun å utøve fiske med stang. Samt holde et effektivt oppsyn med fiske, herunder kontroll med at det aldri fiskes med mer enn 20 stenger samtidig. Det skulle gis melding om foreningens virksomhet i elva, fiskebestanden, samt føre journal over oppfisket kvantum av laks og sjøørret.

BJFF i dag

BJFF drives i dag på non profitt basis. Hovedinntekten kommer av kortsalget, og går med til å dekke kostnader til vakthold og drift av foreningen forøvrig. Midlene blir også brukt til fiskeundersøkelser og overvåkning.

 

Styremedlemmer i BJFF

 

John Arne Nilsen er leder, Stig Børre Johansen er kasserer, Nils Øyvind Utsi er sekretær.

 

Vidar Wilhelmsen, Turid Wilhelmsen er styre medlemer og John-erling Jægervand er nestleder.

 

Varamedlemer Geir Arne Hestnes og Erik Strifeldt.

 

Valgkomite: leder: Jorid Høybakken, medlem Gard Skanke varamedlem Britt Eli Svineng