BJFF historie

BJFF ble under navnet Børselv Arbeidernes Jeger- og Fiskerforening senere (BJFF) stiftet den 8. august 1949, med formål å forhindre at utenbygds interessenter i å overta rettighetene for elvefisket. Siden dette har foreningen jobbet med å forbedre utnyttelse av ressursene i elva.

Styret i foreningen fattet vedtak på styremøte den 8. november 1950 om å søke om å få forpakte Pyssyjoki/Børselva, samt fiskevann og jaktfelt fra Roddenes til kommunegrensa mot Lebesby. Svar fra myndighetene forelå ikke før 8. desember 1951, hvor de sa seg villig til å overlate forpaktningen av elva til Børselv Arbeidernes Jeger- og Fiskerforening.

Kontrakten påla foreningen kun å utøve fiske med stang. Samt holde et effektivt oppsyn med fiske, herunder kontroll med at det aldri fiskes med mer enn 20 stenger samtidig. Det skulle gis melding om foreningens virksomhet i elva, fiskebestanden, samt føre journal over oppfisket kvantum av laks og sjøørret.

BJFF i dag

BJFF drives i dag på non profitt basis. Hovedinntekten kommer av kortsalget, og går med til å dekke kostnader til vakthold og drift av foreningen forøvrig. Midlene blir også brukt til fiskeundersøkelser og overvåkning.

Nytt styre i BJFF
Første styremøte etter årsmøte er avholdt. En av sakene på styremøtet var å konstituere nytt styre. Dette ble enstemmig vedtatt  den 10.03.2023.

Leder:
John Erling Jægervand

Nestleder:
Geir Arne Hestnes

Kasserer:
Stig Børre Johansen

Styremedlemmer:
Edmar Persen, Nils Øyvind Utsi, Gard Skanke.

Vara: 
Ove Kristiansen, Vegard Skanke