Børselvdalen

Børselvdalen fikk den første faste bosetningen i 1768 når to kvænske, barnerike familier flyttet dit etter først å ha bodd i Karasjok. Befolkningen livnærte seg i hovedsak av jordbruk, sjø og elvefiske og jakt. Mye av den kvænske kulturen for jordbruk, boform og elvefiske fulgte med bosetterne og har senere utviklet seg lokalt. Bosetningen økte gradvis, og var i selve elvedalen på det meste mellom 400 og 500 personer.

På hele østsiden av Porsanger bodde det på det meste opp mot 800 personer. De siste 40 – 50 årene har det vært en betydelig utflytting fra området, især fra småstedene nord for Børselv. Få yngre har etablert seg i Børselv og befolkningen har i dag en høy gjennomsnittsalder med mange pensjonister.

Børselvområdet var tidligere definert som sommerbeiteområde for rein men de siste 40 årene er området mer og mindre blitt brukt hele året. Kventunet og Kvensk institutt ble etablert i Børselv 2003-2007. Disse institusjonene skal vise opprinnelig kvensk kultur ogvære en base for å revitalisere det kvenske språket som var i ferd med å dø ut i Norge.

Ved etablering av Kventunet/Instituttet og de ringvirkninger det kan medføre for lokalsamfunnet håper man på en positiv befolkningsutvikling for regionen.