Børselv fiskekart

På denne siden vil du finne kart over Børselva, og andre karttjenester som vil være til hjelp når en skal ferdes ved Børselva. For tiden er det kun ett detaljert kart over sone 1.

Noen ord om miljøet

Øvre deler av Børselva en typisk høyfjellselv ca 400-800 m over havnivå. Elva renner ca 40 km mot nordøst, ca 20 km mot nordvest og de nederste 12 km mot sørvest hvor den munner ut i Porsangerfjorden ved Børselv tettsted. De viktigste sideelvene er Ailigas og Vieksa som munner ut i hovedelva nordfra henholdsvis 12 og 15 km ovenfor elvemunningen.

Både i sone 1, sone 2 og i de nederste 5 km i sone 3 er det mange store og dype kulper. Elvebunnen domineres av stein, grov grus og innslag av sand. Mye av elvebunnen er lys og med lite plantevegetasjon, noe som gjør elva svært klar.

Hovedelva har ingen naturlige større innsjøer som magasinerer flomvann. Elva er derfor en ganske typisk flomelv. Flomperiodene kan opptre hele sommeren, avhengig av snøsmelting i høyfjellet eller store nedbørmengder. Elva har ikke oppgangshindrende fosser eller stryk av betydning. Silfarfossen og Patnisakfossen, henholdsvis ca 12 og 35 km ovenfor elvemunningen kan likevel ved ugunstig vannstand i kortere perioder være til hinder for fiskeoppgang.

Fredningssoner, i Børselva

Børselva har noen fredningssoner, som du bør være klar over nå du fisker i elva.

Alle Sone og fredningssoner med satellitbilder

OBS! Vi jobber med ny kart. Den vil bli publisert snart.

Sone 1, nedre del av Børselva

Sone 1 starter fra Isokivi (bruen) og sluter i Vieksajovensuu som er den siste fiskeplassen på sone 1. Sone 1 er nesten 15 kilometer og har mange fine fiskeplasser. Fiskeplassene er nær hverandre så du kan lett nå flere på en dag. All fiske Børselv bru til sjø er fredet mellom 25.6-31.8.

 

På sone 1 selges det 10 fiskekort per døgn. Bare døgnkort i sone 1. Riksveien 98 ligger på denne siden av sone 1 og dermed letteste å nå.

Sone 2, mitre del av Børselva

Sone 2 er nesten 21 kilometer lang og det er flere kjente fiskeplasser i området. Sone 2 begynner fra Pänkäränalus som er den første fiskeplassen og slutter til Patnisakku. Det selges 1-2 døgnskort. Totalt det selges 15 fiskekort i sone 2. Mellom Tjudejoki og Vieksaelva er det ikke åpne kjøreveier og området er stort sett tilgjengelig til fots.

De mest kjente fiskeplassene i området er Patnisakku og Laurinpahtasuvanto. Ved høyvann kan Silfar Canyonen og Patnisakku være oppgangshinder.

Sone 3, Øvre del av Børselva

Sone 3 er den øverste fiskestrekken av elvet. Det er ca 17,5 km lang. Det seljes tio (10) døgnkort  til området. Den øvre delen av elva er starker terreng og vegetasjon er til en viss grad begrenset. Starten av sone 3 er ca 35 kilometer fra elvedalen.

Videre oppover av Badnisadvann er Børselva kun tilgjengelig til fots. Denne delen av dalføret har et ypperlig terreng for turgåere på begge sider av elva. Dessutom fiskeområdet er vanskelig å oppnå. Området er ca 180 – 280 moh. Alle fiske er forbudt i oppover Raggasjok.

Sone 4, Ailigas- og Vieksaelva, sideelver av Børselva

De viktigste sideelvene er Ailigas og Vieksa som munner ut i hovedelva nordfra henholdsvis 12 og 15 km ovenfor elvemunningen. Disse sideelvene har i motsetning til hovedelva vannmagasinering i større innsjøer og myrer.

Det går noe laks opp sideelva Vieksajoki men mest sideelvene har betydelige bestander av innlandsørret og røye av variert størrelse. Tillsammen har sone 4 over 40 kilometer som er mulig å fiske.