09.03.2024

Årsmøte

Børselv Jeger & Fisker Forening

Avholder Årsmøte

Mars 23, 2024, Kl 18:00

Børselv Bygdehus:

Saksliste:

1.Åpning av møtet ved Leder

2.Valg av Møteleder. A) Sekretær. B) to for underskrift av protokoll.

3.Årsberetning, Regnskap og Budsjett 2024

4.Forslag til Fisketider, reguleringer og kortsalg 2025

5. Innkommende saker:

A) Forslag fra Kjetil Høybakken om nye reguleringer og kvoter for 2025.

B) Forslag fra Martin Nilsen og nye reguleringer og kvoter for 2025.

6.Nye satser for styremedlemmer ved oppmøte.

7.Nye satser for leie av hytter utenom sesong.

8.Valg

 

Vel Møtt!

Leder: John-Erling Jægervand

06.02.2024

Kunngjøring
Kunngøring
 
Det vil bli avholdt årsmøte i BJFF 23.03.2024. Kl 18:00 på Børselv Bygdehus. Innkommende saker må være i hende til styret innen 07.03.2024. post@borselva.com, eller som brev i postkassa ved butikken Kaffe og enkel bevertning.
 
Mvh Styret

13.05.2023

Vårmøte
Vårmøte
 
Vårmøte fredag 02.06.2023 kl.18.00 Børselv Bygdehus. Saker som skal taes opp må være styre innen den 26.05.2023
 
Mvh Styret

02.03.2023

Vakt- felletømmer sesong 2023

Vakt- felletømmer sesong 2023

Arbeidsgiver:
Børselv jeger- og fiskerforening

Sted:
9716 Børselv

Stillingstittel:
Elvevakt/Felletømmer

Søknadsfrist:
01.05.2023

Er du friluftsinteressert, med jakt/fiske som dine hobbyer? Da har en unik sjanse til å kunne få betalt for din hobby i form av oppgaver knyttet til stillingen. Børselv jeger og fiskerforening (heretter BJFF) søker elvevakter/felletømmer for sesongen 2023.

Elva byr på utrolig vakker natur på sin vei mot Porsangerfjorden gjennom åpne landskaper i den øvre delen, til canyon og vakre kulper i den nedre del. Det er et rikt dyreliv som holder til langs elva. Her kan du møte elg, rein, jerv og mange forskjellige fuglearter.

Børselva har sitt utspring langt inne på fjellet vest for Lakselv. Den begynner som mange små bekker og blir den vakre krystallklare Børselva. Laksebestanden domineres av små- og mellomstor laks, men også litt storlaks.

Ta en titt på vår hjemmeside https://borselva.com/ og facebooksiden https://www.facebook.com/borselva/

BJFF har en vaktordning/forvaltningsarbeid i perioden fra 01. juni til 30. september. I fiskesesongen (01. juni-15. September) er det elvevakt på hele tiden, samt en frivillig vaktordning. Elvevakter vil også kunne bli brukt som felletømmer. Det er planlagt flyteristfelle i Børselva for og bekjempe pukkellaks, og for og telle annen anadrome fisk som skal oppover elva.

Å være elvevakt/felletømmer er en unik sommerjobb for den som er interessert i lakseforvaltning, oppsynsarbeid og som samtidig liker å være mye ute i fjell å naturen. Arbeidsoppgavene er variert, og innbefatter oppgaver tilknyttet elveoppsyn, vedlikehold og uttak av pukkellaks.

Som elvevakt i øvre del av Børselva blir det hytteliv. BJFF har 4 hytter av forskjellige størrelser med god standar men uten strøm.

Arbeidsoppgaver:
· Elveoppsyn.
· Informasjon til fiskere.
· Laksetelling og uttak av pukkellaks.
· Annet forefallende arbeid og vedlikehold.

Ønsket kompetanse:
· Vi ser etter personer som er ansvarsfull, selvstendig og som tar egne initiativ.
· God kunnskap og interesse for fiske og friluftsliv.
· Gode samarbeidsevner.
· Ønskelig med erfaring fra oppsyn.
· Oppsynskurs eller annen relevant utdanning vektlegges.
· Gode kommunikasjonsegenskaper på norsk og engelsk.
· Førerkort klasse B, fordel med egen bil, ha kjennskap til å kjøre ATV.

Personlige egenskaper:

Du må like å ta kontakt med mennesker. Være positiv og en pådriver for gode fiskeopplevelser langs elva.

Stillingene kan videreføres til flere sesonger uten ytterligere utlysning dersom det er ønskelig for begge parter.

Arbeidsperioden er fra ca 01.06 – 30.09.23. Dette er noe som avtales nærmere. Lønn etter avtale.

For stillingene kreves plettfri vandel. Søknadsfrist er 01.05.2023.

Søknad med attester sendes til: jaegerva@online.no

Kontaktperson:

Styreleder, John Erling Jægervand , Tlf 416 46 155

05.02.2023

Årsmøte BJFF 10.03.23
Det innkalles til årsmøte fredag 10.03.2023.23 kl. 18:00 på Børselv Bygdehus. Frist for innkomne saker er fredag 17.02.2023 kl. 18.00.
 
Mvh. Styret

23.12.2022

God Jul

Bjff ønsker til alle:

Riktigt god Jul & ett godt nytt år 2023
 
Mvh Styret

17.07.2022

Endringer i kvoter

Endringer i kvoter:

Max 1 laks pr døgn i sone 1 og max 5 laks pr sesong. Fra 18.7.2022 max 2 laks pr døgn i sone 2 og 3.  Fisket skal avsluttes når døgn/sesong kvote er tatt.

_________________
 
Muutoksia kiintiöissä:
 
Max. 1 lohi per vuorokausi vyöhykkeellä 1 ja max. 5 lohta koko kalastuskauden aikana. 18.7.2022 alkaen vyöhykkeellä 2 ja 3 saa ottaa 2 kalaa per vuorokausi. Kalastus tulee päättää kun päiväkiintiö tai kausikiintiö on saavutettu.
_________________
 
Changes in fishing quotas:
 
Maximum of 1 salmon per 24 hours in Zone 1 and maximum of 5 salmon during the whole season. From 18.7.2022 in Zone 2 and 3 it is allowed to take 2 salmon per day. Fishing must be stopped when the day or seasong quota has been reached.

04.06.2022

Fiskeregler og Fiskekort for 2022

Fiskeregler og fiskekortpriser for 2022 finner du fra lenkene under:

_________________
 
Kalastussäännöt ja kalastuskorttien lisätiedot kaudelle 2022 löydät alla olevista linkeistä:
_________________
 
Fishing rules and fishing license prices for 2022 can be found from the links below:

27.03.2022

Årsmøte BJFF 09.04.22
Det innkalles til utsatt årsmøte den 09.04.22 kl. 18:00. På Børselv Bygdehus. Sakliste som på tidligere innkalling.
 
Mvh. Styret

06.03.2022

Innkalling til årsmøte 19.03.22
Årsmøtet utsatt til 19.03.22 kl. 16:00. Da Flere av styremedlemmene ikke kunne møte den 12.03.22. 
 
Mvh. Styret

15.08.2021

Børselva stenges for alt fiske
Børselva stenges for alt fiske fra og med 16.08.21 og frem til 01.09.21. Dette grunnet lite laks i elva.
——
Børselva will be closed from 16.8.-1.9. This is due to the small amount of Salmon in the river.
——
Børselva suljetaan kaikelta kalastukselta 16.8-1.9 väliseksi ajaksi. Joki suljetaan koska nousulohien määrä on erittäin alhainen.

28.07.2021

Kortsalg for August
Salget av fiskekort er nå åpent for august. Ny vurdering 15. aug.
::::::::
Kalastuskorttien myynti elokuulle on nyt aukaistu. 15.8 tilannetta arvioidaan uudelleen.
::::::::
Fishing license sales for August is now open. The situation will be estimated again at 15.8.

20.07.2021

Rapportering av fangst
RAPPORTERING AV FANGST!

Det oppfordres sterkt til alle fiskere om å rapportere fangst så raskt som mulig, da dette er avgjørende for midtevaluering og statistikk. Manglende innrapportering kan føre til tap av fiskekort.
 
mvh. Styret BJFF

20.07.2021

Pukkelaks
TILTAK MOT PUKKELLAKS!
 
Info til medlemmer: Det vil i tiden fremover foregå fiske med garn/kastenot i Anton- og Sjå-kulpen etter pukkellaks. Samtidig som det fiskes med garn/not vil det bli tillatt å fiske med slukstang etter pukkellaks i samme område. All “vanlig” laks skal settes ut. Kjør ikke fisken, sveiv den fort inn! Det skal alltid være minst en vakt eller en fra styret tilstede under fisket.
 
Mvh. styret BJFF

18.07.2021

Endringer i fiskregler
Endringer i regler fra 18.7.2021
• 1 laks pr. fiskedøgn i sone 1 (18:00-18:00)
• 2 laks pr. fiskedøgn sone 2, 3 og 4 (18:00-18:00)
• Maks 10 laks pr. sesong
• All laks over 3 kg eller over 66 cm settes ut
___________
Please note!
Changes in fishing rules has been made starting from today 18.7.2021
• 1 salmon per fishing day (18:00-18:00) in Zone 1
• 2 salmons per fishing day (18:00-18:00) in Zone 2, 3 and 4
• Max of 10 salmon per season
• All salmon over 3 kg or over 66 cm must be released
____________
Huom!
Kalastussääntöihin on tehty muutoksia jotka tulevat voimaan alkaen 18.7.2021
• Max 1 lohi per kalastusvuorokausi (18:00-18:00) alueella 1
• Max 2 lohta per kalastusvuorokausi (18:00-18:00) alueilla 2, 3 ja 4
• Max 10 lohta per kausi
• Kaikki yli 3 kg tai yli 66 cm lohet tulee vapauttaa takaisin vesistöön

28.06.2021

Årsmøte 17/7.21

Årsmøte 17/7.21 kl. 15:00 på Børselv Bygdehus.

Mvh Styret.

09.06.2021

Ny dato for årsmøte

Ny dato for årsmøte kommer når det blir lettet på reglene for hvor mange man kan være på et arrangement. Dato blir lagt ut her og på Facebooksiden.

Mvh Styret.

21.05.2021

Smittesituasjonen i Porsanger Kommune

På grunn av den nye smittesituasjonen i nabokommunene har Porsanger Kommune kommet med ny informasjon ang. arrangement. “Vi ber alle om å holde seg mest mulig hjemme, begrense sosial kontakt så langt som mulig og ikke å reise ut av kommunen. “På bakgrunn av dette utsettes årsmøtet som skulle vært i morgen 22. mai. Vi kommer til å ta en ny vurdering angående ny dato om to uker.

Mvh Styret.

19.05.2021

Årsmøtet avholdes på Børselv bygdehus

Årsmøtet 22. mai 2021 avholdes på Børselv bygdehus.

09.05.2021

Kort oppsummering av de viktigste fiskereglene og endringer

Kort oppsummering av de viktigste fiskereglene og endringer i reglene for sesong 2021

 
Fisketid:
• For laks 15. juni kl. 00.00 til 31. august kl. 2400
• Fredingsdøgn – søndag kl 1800 til Mandag 1800
Krav om utsetting av fisk
• Hele sesongen all holaks større enn 4 kg / 74 cm skal håndteres skånsomt og umiddelbart settes tilbake i elva.
 
Fangstbegrensning:
• Max 3 laks pr døgn og max 20 laks pr sesong
• Max 3 sjøørøyer pr døgn og max 20 pr sesong
 
Her er noen punkter hver fisker bør være klar over. Du kan lese reglene i sin helhet på nettstedet vårt på denne lenken.
 

Fiskeregler

22.04.2021

Årsmøte

BJFF har inngått avtale med Fortuna Software AS i Lakselv om salg av fiskekort via systemet Fortuna Fiskekort.

De aller fleste brukere av johkai.com har fått sine kontoer automatisk flyttet over til det nye systemet. Fortuna Software vil om kort tid sende ut en epost til alle eksisterende brukere med en lenke for å velge nytt passord og logge inn i systemet. Det er også mulig å velge nytt passord uten nevnte epost.

Dette gjøres ved å gå til https://borselv.lakseelv.no og klikke på Glemt brukernavn/passord. Legg deretter inn din epostadresse eller mobilnummer (må være den samme som du brukte på johkai.com). Du vil da få tilsendt en epostlenke på epost eller sms med instruksjoner for å velge nytt passord og logge inn.

Fortuna Software tilbyr også en app for kjøp av fiskekort/fangstrapportering. I appen kan du også se nyttig info som flo/fjære, værmelding, vannføring, fiskeregler, kontaktinfo mm. Appen kan lastes ned fra App Store / Play Butikk ved å søke på ‘Fortuna Fiskekort’.

07.03.2021

Årsmøte

OBS!

Årsmøtet utsettes til 22.mai grunnet covid19.

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

BØRSELV JEGER OG FISKEFORENING

Lørdag 10.04.21 kl. 17:00

På gamle coopen

SAK 1) Åpning av møte

SAK 2) Valg av møteleder og sekretær, valg av to til å underskrive protokoll.

SAK 3) Info referatsaker

SAK 4) Årsberetning

SAK 5) Behandling av regnskap og budsjett

SAK 6) Skilting langs elva.

SAK 7) Behandle forslag til begrensninger for fiske/ reguleringer

SAK 8) Fastsette fiskekortpriser for 2021

SAK 9) Innkomne saker til årsmøte

SAK 10) Valg

SAK 11) Valg av valgkomite

Forslag som ønskes fremmet til årsmøte må være styret i hende senest 3 uker før årsmøte.

Mvh. Styret BJFF

23.02.2021

Høring skiltsaken

“Høring skiltsaken” 

23.12.2020

God Jul

Bjff Ønsker til alle en riktig God Jul og ett gott Nytt År.

21.07.2020

Ekstraordinært Årsmøte

Innkalling ekstraordinært årsmøte!

Det innkalles til ekstraordinært årmøte i Børselv jeger & fiskeforening 09.08.20 kl. 1900, gamle coopen.

Sak 1: godkjenning av innkalling
Sak 2: valg av 2 stk til underskriving av protokoll
Sak 3: skiltsaken fra karasjok sameforening

mvh, Børselv jeger & fiskeforening v/styret

08.06.2020

Ekstraordinært Årsmøte

BJFF avholder Ekstraordinært Årsmøte på Gamle Coop, Søndag 21.06.2020 kl:16:00.

Saksliste:

1. Valg av Møteleder og Sekretær og to til å skrive under protokoll!
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Gjennomgang og godkjenning av Regnskap 2019!
4. Gjennomgang av Budsjett 2020!
5. Valg av Leder!
6. Valg av styremedlem!

BJFF styret