07.03.2021

Årsmøte

OBS!

Årsmøtet utsettes til 22.mai grunnet covid19.

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

BØRSELV JEGER OG FISKEFORENING

Lørdag 10.04.21 kl. 17:00

På gamle coopen

SAK 1) Åpning av møte

SAK 2) Valg av møteleder og sekretær, valg av to til å underskrive protokoll.

SAK 3) Info referatsaker

SAK 4) Årsberetning

SAK 5) Behandling av regnskap og budsjett

SAK 6) Skilting langs elva.

SAK 7) Behandle forslag til begrensninger for fiske/ reguleringer

SAK 8) Fastsette fiskekortpriser for 2021

SAK 9) Innkomne saker til årsmøte

SAK 10) Valg

SAK 11) Valg av valgkomite

Forslag som ønskes fremmet til årsmøte må være styret i hende senest 3 uker før årsmøte.

Mvh. Styret BJFF

23.02.2021

Høring skiltsaken

“Høring skiltsaken” 

23.12.2020

God Jul

Bjff Ønsker til alle en riktig God Jul og ett gott Nytt År.

21.07.2020

Ekstraordinært Årsmøte

Innkalling ekstraordinært årsmøte!

Det innkalles til ekstraordinært årmøte i Børselv jeger & fiskeforening 09.08.20 kl. 1900, gamle coopen.

Sak 1: godkjenning av innkalling
Sak 2: valg av 2 stk til underskriving av protokoll
Sak 3: skiltsaken fra karasjok sameforening

mvh, Børselv jeger & fiskeforening v/styret

08.06.2020

Ekstraordinært Årsmøte

BJFF avholder Ekstraordinært Årsmøte på Gamle Coop, Søndag 21.06.2020 kl:16:00.

Saksliste:

1. Valg av Møteleder og Sekretær og to til å skrive under protokoll!
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Gjennomgang og godkjenning av Regnskap 2019!
4. Gjennomgang av Budsjett 2020!
5. Valg av Leder!
6. Valg av styremedlem!

BJFF styret