23.12.2020

God Jul

Bjff Ønsker til alle en riktig God Jul og ett gott Nytt År.

21.07.2020

Ekstraordinært Årsmøte

Innkalling ekstraordinært årsmøte!

Det innkalles til ekstraordinært årmøte i Børselv jeger & fiskeforening 09.08.20 kl. 1900, gamle coopen.

Sak 1: godkjenning av innkalling
Sak 2: valg av 2 stk til underskriving av protokoll
Sak 3: skiltsaken fra karasjok sameforening

mvh, Børselv jeger & fiskeforening v/styret

08.06.2020

Ekstraordinært Årsmøte

BJFF avholder Ekstraordinært Årsmøte på Gamle Coop, Søndag 21.06.2020 kl:16:00.

Saksliste:

1. Valg av Møteleder og Sekretær og to til å skrive under protokoll!
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Gjennomgang og godkjenning av Regnskap 2019!
4. Gjennomgang av Budsjett 2020!
5. Valg av Leder!
6. Valg av styremedlem!

BJFF styret